Applets 5e jaar

Deeltjesmodel | Ladingen | Elektriciteit | Vaste stof fysica | Magnetisme | Kernfysica

Deeltjesmodel

Atoommodellen
Atoommodellen

Atoommodel van Rutherford
Model van Rutherford

Screenshot of the simulation Modellen van een waterstofatoom
Modellen van een waterstofatoom

metaalrooster
Metaalrooster
Ladingen

Screenshot of the simulation Ballonnen en statische elektriciteit
Ballonnen en statische elektriciteit

geleider en isolator
Geleider en isolator
Screenshot of the simulation Travolta - statische elektriciteit
Travolta - statische elektriciteit


Wet van Coulomb -
HTML5

Wet van Coulomb op een rechte
Wet van Coulomb op een rechte


Wet van Coulomb in een driekhoek

Elektroscoop
Elektroscoop

Inductie
Ladingsverschuiving
laden door contact
Laden door contact
laden door inductie
Laden door inductie
Screenshot of the simulation Elveld
E-veld
elektrisch veld
E-veld
E-veld dipool
E-veld dipool
Screenshot of the simulation charges-and-fields
charges-and-fields
Screenshot of the simulation Elektrischveldhockey
Elektrischveldhockey
veldlijnen
Veldlijnenpatronen
veldlijnen tekenen
Veldlijnen tekenen
- HTML5
veldlijnen tekenen
Elektrisch veld en potentiaal
Elektriciteit

Screenshot of the simulation Stroomkirng
Stroomkring
Screenshot of the simulation resistance-in-a-wire
Weerstand van een draad
wet van Ohm
Wet van Ohm (flash)
Screenshot of the simulation ohms-law
Wet van Ohm (java)
serieschakeling
Serieschakeling
parallelschakeling
Parallelschakeling
schakeling bouwen
Schakeling bouwen
Screenshot of the simulation Schakeling bouwdoos (Gelijk~ en wisselspanning)
Schakeling bouwdoos (Gelijk~ en wisselspanning)
Screenshot of the simulation Spanning batterij
Spanning batterij
elektriciteit en veiligheid
Elektriciteit en veiligheid
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab -
HTML5
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Screenshot of the simulation Battery-Resistor Circuit
Battery-Resistor Circuit
analogie stroom en weerstand
Analogie stroom en weerstand

Screenshot of the simulation Geleidingsvermogen
Geleidingsvermogen

ac dc
AC DC

Vaste stof fysica

atoommodel van Bohr
Atoommodel van Bohr
Screenshot of the simulation Ontladingslampg
Ontladingslamp

Screenshot of the simulation Geleidingsvermogen
Geleidingsvermogen

Screenshot of the simulation Halfgeleiders
Halfgeleiders

semiconductor zelfstudie
Halfgeleiders (zelfstudie)

transistor zelfstudie
Transistor (zelfstudie)Magnetisme

staafmagneet
Staafmagneet
- HTML5
hoefijzer
Hoefijzermagneet
aardmagnetisch veld
Magnetisch veld aarde
rechte stroomdraad
Rechte stroomdraad
een lus
Lus
een spoel
Spoel
atomair veld
Atomair veld
weiss
Gebieden van Weiss
twee stromen
Twee stroomdraden
Laplacekracht
Laplacekracht
Lorentzkracht
Lorentzkracht
Lading in een B-veld
Lading in een B-veld
Afbuiging in E-veld
Afbuiging in E-veld
Afbuiging in B-veld
Afbuiging in B-veld
cyclotron
Cyclotron
Screenshot of the simulation Magnet and Compass
Magnet and Compass
Screenshot of the simulation Magnets and Electromagnets
Magnets and Electromagnets
Screenshot of the simulation Generator
Generator
Screenshot of the simulation Faraday's Elektromagnetisch Lab
Faraday's Elektromagnetisch Lab
Screenshot of the simulation faradays-law
faradays-law
Formule flux
Flux formule
Ontstaan inductiespanning
Inductiestroom
werking motor
Werking motor
werking motor
Werking motor
twee parallelle stroomdraden
Twee parallelle stroomdraden
cyclotron
Lorentzkracht


Kernfysica

Screenshot of the simulation Kernsplitsing
Kernsplitsing

Screenshot of the simulation Alfaverval
Alfaverval

Screenshot of the simulation Betaverval
Betaverval

Ioniserende straling
Soorten straling

Nuclidenkaart
Nuclidenkaart

Vervalwet
Vervalwet